X

GELANCEERD!!!

Op 13 oktober tekenden in 'Hidden Ibiza' de partners van Wedding Platform Ibiza officieel de samenwerkingsovereenkomst.
Met elkaar zorgen we als Nederlandstalige top-leveranciers op Ibiza voor élkaar, óntzorgen we bruidsparen en bézorgen we hen ‘the perfect wedding’ op Ibiza!

Kijk ook op: www.weddingplatformibiza.nl